Cenník

KOMPLETNÝ CENNÍK (formát PDF)

Obrazové súbory posielajte s rozmermi: 1360 x 768 pixelov

Ukážky celoplošnej pohyblivej reklamy #1
Ukážky celoplošnej pohyblivej reklamy #2
Ukážky celoplošnej pohyblivej reklamy #3
Ukážky celoplošnej pohyblivej reklamy #4

Sponzorský odkaz – ukážky
Reklamný spot – ukážky

Permanent link to this article: http://hntv.sk/cennik/