«

»

aug 10

Čísla v núdzi – pomoc občanom

SOS 112

 • Hasičská a záchranná služba
  • tel.: 150, 112
  • priamo v Humennom – 057 / 775 23 21–2
 • Záchranná zdravotnícka služba
  • tel.: 155, 112
  • priamo v Humennom – 057 / 775 44 44
 • Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, Humenné
  • tel.: 057/ 7706710
 • Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast, Humenné
  • tel.: 057/ 7706326
 • Lekárska služba prvej pomoci – stomatologická, Humenné
  • tel.: 057/ 7706723
 • Linka záchrany života
  • tel.: 0850 11 13 13
 • Linka dôvery Nezábudka – nonstoppsychologické poradenstvo
  • tel.: 0850 11 10 22
 • Linka dôvery pre obete domáceho násilia
  • tel.: 02 / 62 24 99 14
  • pohotovostný mobil: +421 905 463 425
 • Linka dôvery Humenné
  • tel. č.: 057 / 775 47 49
 • Regionálna kancelária pre ľudské práva v Humennom
  • JUDr. Andrea Kanoczová
  • Ul. 26. novembra 1509/1
  • tel.: 057 / 286 50 11
  • e-mail: kanoczova@snslp.sk

Pôsobí pre okresy : Humenné, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Vranov n/T, Michalovce, Trebišov Sobrance, Košice-mesto, časť Košice-okolie

 • Sloboda zvierat
  • tel.: 16 187
 • Pomoc motoristom v núdzi
  • tel.: 18 124
 • Informácie o doprave (vlaky, autobusy)
  • tel.: 12 111
 • Poruchy
  • elektrina 057 / 770 18 43
  • plyn 057 / 776 48 87
  • voda 057 / 775 30 36

Kontakty na inštitúcie

 • Daňový úrad Humenné
  • tel. č.: 057 / 787 52 01 (spojovateľ)
  • tel. č.: 057 / 787 52 28 (služby pre verejnosť)
  • tel. č.: 057 / 787 52 48 (služby pre verejnosť)
  • tel. č.: 057 / 787 52 02 (riaditeľ)
  • fax: 057 / 776 29 07
  • e-mail: du.he@po.drsr.sk
 • Okresné riaditeľstvo Policajné zboru v Humennom
  • tel. č.: 0961–82 1111 (ústredňa)
  • tel. č.: 0961–82 3101 (riaditeľ)
  • tel. č.: 0961–82 3102 (zástupca riaditeľa)
  • tel. č.: 0961–82 3600 (riaditeľ odboru kriminálnej polície)
  • tel. č.: 0961–82 3400 (riaditeľ odboru poriadkovej polície)
  • tel. č.: 0961–82 3500 (riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu)
  • tel. č.: 0961–82 3110 (vedúci vnútorného oddelenia)
  • fax: 0961–82 3109
 • Slovenský plynárenský priemysel
  • tel. č.: 057 / 776 38 28
  • tel. č.: 057 / 776 48 87
  • tel. č.: 0850–111 363 (všeobecná zákaznícka linka)
  • tel. č.: 0850–111 727 (poruchy dodávky plynu – všeobecné)
 • SAD Humenné
  • tel. č.: 057 / 786 31 03 (sekretariát generálneho riaditeľa)
  • fax: 057 / 775 58 75 (sekretariát generálneho riaditeľa)
  • e-mail: sekretariat@sadhe.sk
  • tel. č.: 057 / 786 31 10 (riaditeľ závodu)
  • fax: 057 / 775 58 75 (riaditeľ závodu)
  • e-mail: drozdova@sadhe.sk
  • tel. č.: 057 / 786 31 11 (obchodná kancelária)
  • tel. č.: +421 905 924 131 (obchodná kancelária – mobil)
  • fax: 057 / 786 31 11 (obchodná kancelária)
  • e-mail: sajtar@sadhe.sk
  • tel. č.: 057 / 229 61 90 (dispečing AS)
  • e-mail: predpredaj.he@sadhe.sk

 

zdroj: www.humenne.sk

Permanent link to this article: http://hntv.sk/cisla-nudzi-pomoc-obcanom/